Audyty finansowe

Audyt finansowy

Błażej Stodułkiewicz, twórca i właściciel CHARLING CAPITAL jest biegłym rewidentem, wpisanym do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 13030.

Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie usług audytu finansowego zdobywał pracując przez ponad 10 lat w największych firmach konsultingowych z tzw. BIG 4. W tym czasie zdobywał gruntowną wiedzę i multidyscyplinarne doświadczenie w obszarze audytu, kontroli finansowej i finansów przedsiębiorstw, pracując na różnych szczeblach struktury, do Starszego Managera i Kluczowego Biegłego Rewidenta włącznie.

Swoje kompetencje i doświadczenie potwierdził również pracując przez ponad 3 lata na stanowisku Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej DL Invest Group tj. jednym z najszybciej rozwijających się inwestorów i deweloperów działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Wszyscy członkowie zespołu i wyselekcjonowani współpracownicy CHARLING CAPITAL to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Metodologia stosowa- na przy świadczeniu naszych usług jest oparta na krajowych i międzynarodowych standardach rewizji finansowej. Kładziemy nacisk na zrozumienie biznesu przedsiębiorstw, dla których świadczymy usługi i adekwatnie identyfikujemy ryzyka oraz planujemy procedury, co znacznie poprawia efektywność i ekonomię prac, a w efekcie poziom satysfakcji naszych Klientów.

Oferowane usługi audytu finansowego obejmują:

• Badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości

• Badania i przeglądy sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz innymi standardami lokalnymi

• Wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek

• Konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych

• Doradztwo przy wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i przekształcenie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz innych standardów rachunkowości

• Badania planów łączenia, podziału, przekształcenia spółek i inne usługi atestacyjne

• Doradztwo w zakresie raportowania finansowego i kontroli wewnętrznej.

ul. Migdałowców 10a/5 40-750 Katowice, śląskie

Copyright © 2023. Charling Capital